Kontakta oss
ISO 50001 och zenon:

ISO 50001 och zenon:

Implementera ett energiledninsystem med zenon

Fler och fler företag frågar sig hur de kan genomföra en smidig ISO 50001 certifiering. COPA-DATA samarbetar sedan många år med företag från livsmedels- , läkemedels- , och fordonsindustrin där standarder är en viktigt aspekt av både produktion och dokumentation. zenon-plattformen är i många fall huvudleverantör av data som fungerar som underlag i ISO 50001 och därmed en viktig del av energiledningssystem (Energy Data Management System, EDMS) som införts.Commitment for Energy and Material...

IU Magazine Article

Commitment for Energy and Material Efficiency

1.1 MB

Hur passar zenon i processen?

 • Data från alla processled samlas in och behandlas på ett enkelt och automatiserat sätt.
  zenon-plattformen förprogramvara har mer än 300 olika kommunikationsprotokoll. Med robust kommunikation får du alltid rätt data som ger dig grunden till en korrekt analys.
 • Du kan även arkivera och bearbeta data för ISO 50001-certifiering.
  Du kan behandla all information som zenon har tillgång till i realtid med integrerade PLC. Med zenon Historian kan du även lagra data från olika källor i olika format – inklusive relationsdatabaser (SQL).
 • Informationen visas på ett tydligt sätt.
  Ett SCADA-system och zenon Analyzer stödjer dig när du visar olika former av data – från nyckeltal, energianalyser, trendkurvor, larm- och händelselistor, ända fram till komplexa grafiska rapporter.
 • I certifiering enligt ISO 50001 standard kan så många anställda som krävs vara involverade.
  zenon`s network technology är anpassad för integration till många källor och anställda, även via webbinterface.
 • Implementering av ett EDMS är enkelt.
  zenon kan enkelt integreras i befintliga system. Validering av ny utrustning är inte nödvändigt. Då zenon är enkelt att konfigurera minskar även tiden för utbildning och underhåll. Out-of-the-box moduler och användarvänlighet möjliggör tillägg av maskiner, beräkningar och användare utan större kostnader.

We`d like to show you how easily you can implement your EDMS with zenon. We look forward to hearing from you.