Kontakta oss

underhåll och styrning av zenon på avstånd – zenon Telecontrol

Stora anläggningar, globala strukturer, projekt i fjärran fabriker. Trots detta har du vid idrifttagning och underhåll komplett överblick, utan att behöva resa dit. Du använder din tid med projektering och inte med att söka hotell och att vänta på flygplan eller liknande. zenon gör alla resor överflödiga och kopplar upp ditt tangentbord med alla anläggningar som du ansvarar för: Remote Desktop och Remote Transport.

Remote Desktop

Med zenon Remote Desktop upprättas direkt förbindelse med datorer och CE-apparater. Med en manövrerande uppkoppling arbetar du med en avlägsen anläggning som om du var där. Med en betraktande uppkoppling erhåller du alla bilder och data men du kan inte ingripa. I motsats till zenon nätverket överför Remote Desktop bara rena bildskärmsinformationer. På alla uppkopplade datorer visas därför samma bild.

zenon Remote Desktop erbjuder relativt Windows Remote Desktop ett par fördelar. Framför allt kan man koppla upp flera datorer samtidigt till målsystemet. Och målsystemet förblir komplett manövrerbart under en fjärranslutning. zenon Remote Desktop står även till förfogande under Windows CE. Så kan man även använda små HMI paneler vid underhåll och idrifttagning.

Remote Transport

Med zenon Remote Transport transporterar man runtime-filer till ett målsystem. Det säkerställer att alltid alla nödvändiga filer kommer fram till måldatorn, och kan även transportera andra filer efter behov. zenon Remote Transport kopierar inte bara filer, utan kan även starta och stoppa projekt, läsa tillbaka runtime-filer, ställa in projektparametrar och mycket mer.

Vid underhållsarbeten är dess online efterladdning speciellt viktig. Med denna kan ändrade projektdata laddas upp under drift och omedelbart användas.

zenon telecontrol

  • styrning av avlägsna datorer
  • styrning av avlägsna anläggningar
  • flera datorer kan samtidigt koppla upp sig till målsystemet
  • Målsystemet förblir manövrerbart
  • Överföra data till avlägsna runtime
  • online efterladdning