Kontakta oss

zenon Release 2020: zenon 8.20 och zenon Analyzer 3.40

 

zenon Release 2020

Det här årets uppdatering av zenons mjukvaruplattform förenklar åter igen projektplaneringen och tar nästa logiska steg mot full digital anslutningsmöjlighet inom industriell och energi-automatisering. När information från produktionsprocesser inte analyseras och utvärderas ordentligt kan operatörerna av utrustningen inte dra full nytta av den. Från 2020 ingår omfattande, flexibla och automatiserade rapport- och analysfunktioner som standard i zenon Analyzer 3.40.

Fast Facts zenon 8.20

  • Enklare auktorisering och autentisering
  • Webbmotorn stöder larmorsaker för zenon Editor
  • Skala zenon med att Docker-teknik för att spara på resurser
  • Spara värdefull utvecklingstid genom att använda Smart Objects
  • Kategorisera händelser i CEL och filtrera dem vid behov


zenon 8.20

Fact Sheet

zenon 8.20

184 KB

Fast Facts zenon Analyzer 3.40

  • Prediktiv analys som uppfyller just dina behov med pyZan Library
  • Anpassningsbara och dynamiska sidhuvuden och sidfötter
  • Fler variabler i XY-diagram
  • Fler tidsfilter för ännu mer relevanta jämförelser
  • Upp till 50 mallar i en rapport


zenon Analyzer 3.40

Fact Sheet

zenon Analyzer 3.40

198 KB

Allmänna förbättringar

zenon 8.20 ger många detaljerade förbättringar inom auktorisering och autentisering. Till exempel tillåter nu lösenordshistoriken och komplexitetsreglerna att säkerhetskraven uppfylls lätt. Nya drivrutiner i portfolion innehåller , till exempel, Euromap 63-gränssnitt för formsprutningsmaskiner. Ytterligare uppgraderingar av webbmotorn stöder nu larmorsakerna som är kända för redigeraren, medan programmen är ännu robustare vid körning.

 

 

zenon körs på Docker

Med utgivningen av zenon 8.20 körs nu mjukvaruplattformen på Docker för första gången. Med Dockers containerteknik är tjänster och processer isolerade från varandra. Alla program och funktioner som zenon behöver finns i ett praktiskt paket som kan startas från sitt eget filsystem. Tidigare var det möjligt att lagra hela infrastrukturen centralt, med virtuella maskiner, men det gick inte alltid i praktiken på grund av de resurser som krävdes. Med containerteknik, i synnerhet Docker, kan detta uppnås på ett sätt som sparar på resurser. Detta förbättrar prestandan och möjliggör nästa obegränsad skalbarhet. Framför allt sparar det hårdvarukostnader, eftersom flera körtider kan köras på en server. zenons körtidsdata lagras på värdsystemet och är därför alltid tillgänglig.

 

 

Planera projekt ännu effektivare med Smart Objects

Med zenon 8.20 gör användarna åter igen sina projekt lite effektivare. De nya Smart Objects representerar mer än bara en uppgradering av redigeringsprogrammet. Smart Objects i zenon är en gruppering av relaterade element som ikoner, variabler eller funktioner. När de väl har skapats kan mallar för Smart Objects finnas i flera instanser i projektet. De resulterande objektinstanserna tilldelas egenskaper som definieras i klasser på högre nivå (mallarna för Smart Objects). Alla element och länkar genereras automatiskt av zenon och användaren kan justera Smart Objects individuellt. Eftersom objektorienteringen har en fast grund i zenons filosofi, kan allt innehåll underhållas centralt.

 

 

Kategorisering av händelser

För att göra den kronologiska händelselistan (CEL) mer behovsbaserad och effektivare att använda kan användare nu använda kategoriseringsfunktionen med version 8.20. Fram till nu har alla händelser matats ut med alla detaljer, vilket ibland kunde leda till informationsöverbelastning. Från och med nu kan alla möjliga händelser tilldelas en eller flera kategorier. Resultatet är att endast de poster som är relevanta för det aktuella programmet matas ut. Med zenon 8.20 kan tilldelningar i zenon Editor nu redigeras oberoende eller så kan listan expanderas till att inkludera dina egna kategorier. En händelse kan tilldelas till flera kategorier. Baserat på denna kategoriseringsfunktion kan innehåll filtreras oberoende av språk eller textvisning.

 

 

Proaktiv istället för reaktiv

pyZan Library är en stor uppdatering för zenon Analyzer 3.40. Namnet står för programmeringsspråket Python och zenon Analyzer, för att understryka fördelarna med båda lösningarna för användare av prediktiv analys. Med hjälp av Library kan zenon-mjukvaruplattformen överföra de detaljerade (process)data som önskas, liksom metadata från zenon Analyzer.  Användarna kan bearbeta dessa data ytterligare i projekt utifrån sina specifika krav med hjälp av Python utanför zenon. På så sätt kan användarna programmera fritt och är rustade för alla typer av scenarier.

 

 

Rapporter i företagets design

Rapporterna kan skräddarsys i zenon Analyzer genom att sidfötterna anpassas till företagets standarder.  På samma sätt går det att använda sig av text, färger och grafik, exempelvis logotyper, på valfritt sätt i sidhuvudena. Alla dessa anpassningar kan sparas som mallar och återanvändas senare. Med zenon Analyzer 3.40 kan bredden på sidfötter och sidhuvuden dessutom justeras dynamiskt och rapporterna anpassas automatiskt till alla format.

 

 

Flexibel visning av diagram

XY-diagramvyn är ännu mer anpassningsbar i zenon Analyzer 3.40. Tidigare gick det inte att jämföra fler än två variabler med denna rapport. I den nya releasen kan användarna jämföra fler variabler i ett diagram.  Exempelvis kan värden för variabler som tryck, densitet eller elförbrukning ställas i relation till temperaturvärden och visas i ett diagram. Det kan ge en ny inblick i produktionsprocesserna. Dessutom kan mängden pappersutskrifter minskas betydligt, vilket i sin tur resulterar i flexibla och hållbara rapporteringslösningar för produktionen.

 

 

Fler tidsintervaller i rapporterna

Med zenon Analyzer 3.40 får användarna dubbelt så många tidsfilter i en rapport. Istället för de tidigare fem finns det nu stöd för tio tidsperioder.  Denna förbättring är ett direkt resultat av kundfeedback och gör att det finns ännu mer relevant information om jämförelseperioder. Det kan hjälpa kunderna att fatta bättre beslut. Alternativen för rapportering i zenon Analyzer 3.40 har också utökats. Det går nu att visa femtio rapportmallar i en rapport, vilket ökar rapporternas omfattning för användarna avsevärt.

 

 

Öka din kunskap utan kostnad!

Du kommer att upptäcka alla nya funktioner och förbättringar hos den nya zenon-versionen när du går vår gratis online-kurs för zenon-uppdateringar. Att arbeta efter instinkter är bra, men kunskap är bättre. ​​​​​​​

zenon 8.20 Release Information

Poster

zenon 8.20 Release Information

3 MB

FAQ: Everything you need to know about the new Smart Objects.

IU Magazine Article

FAQ: Everything you need to know about the new Smart Objects.

343 KB

Smart Objects

Fact Sheet

Smart Objects

96 KB