När stora saker görs med små delar – potentialen med modulbaserad produktion

Den ökande efterfrågan på individuella lösningar och små satser leder till kortare produkt- och innovationscykler. Detta är en utmaning som i synnerhet läkemedelsbranschen och processtillverkningsindustrin står inför. Konventionellt strukturerade processanläggningar i branscherna för kemi, livsmedel, kosmetika och läkemedel är vanligen inte tillräckligt flexibla. De kan inte hantera introduktionen av nya produkter eller ändringar av produktionskvantiteter på ett effektivt sätt. Digitalisering och modularisering erbjuder lösningar på dessa utmaningar eftersom de kan förenkla processen. Modulbaserad produktion gör det möjligt att dela in den övergripande uppgiften i mindre delar. Till skillnad från de tidigare, slutna tillvägagångssätten delas produktionsprocessen in i enskilda tjänster och standardiseras. Logisk sammanlänkning möjliggör att individuella moduler kopplas samman på flera sätt, d.v.s. koppla in och producera. Resultatet blir en lösning med hög prestanda med mångsidig produktion som inte bara erbjuder fördelar för läkemedelsbranschen och processtillverkningen, utan revolutionerar produktionen i många branscher.

 

Branschövergripande fördelar med modulbaserad produktion

Hög innovativ kapacitet

Modularisering minskar investeringsriskerna som hör samman med marknadsintroduktion eftersom produktionskapaciteten går att anpassa efter marknaden, vilket säkerställer bättre konkurrenskraft.

 

Minskning av produktionskostnader med 40 %*

Effektiv installation av modulbaserade anläggningar minskar konverterings-/initieringskostnaderna för en produktionsanläggning. De minskade produktionskostnaderna visar sig särskilt vid produktion av små satser.

 

50 %* kortare tid till marknaden

Tiden till marknaden är avsevärt kortare vid modulbaserad produktion eftersom större delen av utvecklingen sker med förfabricerade moduler. Dessa går att integrera i processtyrningssystem med minimala utlägg. Skalning från laboratorie- till produktionsfasen blir också mycket enklare, vilket minskar den totala utvecklingstiden för produkter.

 

Maximal flexibilitet

Flexibiliteten för användningen av anläggningar ökar avsevärt tack vare modularisering eftersom modulbaserade enheter går att återanvända eller enkelt bytas ut utan ytterligare utlägg för utveckling. Friheten från att vara bunden till maskiner från vissa tillverkare som zenon levererar ökar flexibiliteten ännu mer.

 

 

Förpackning av modulbaserad typ – ett paradigmskifte i produktionen

Det grundläggande kravet för konsekvent modularisering i produktionen är en gemensam beskrivning av informationen om de enskilda modulerna. Vilka dataobjekt registreras? Vilka tjänster ska utföras? Beskrivningen fylls i på ett likformigt sätt via branschövergripande och tillverkaroberoende standard “MTP” (förpackning av modultyp). All information tillhandahålls i ett standardiserat format, vilket underlättar integration i ett överordnat processorkestreringslager (zenon-POL). zenon-POL och zenon Engineering Studio kopplas samman på ett helt automatiserat sätt här. Alla arbetssteg automatiseras sålunda i Engineering Studio och överförs till Service Engine via POL, vilket resulterar i ett helt automatiskt genererat processtyrningssystem (DCS) på bara några steg.

POL_Grafik

 

Majoriteten av tekniken inbegriper redan modulteknik. Därmed involverar integrationen av helt automatiserade moduler i processtyrningssystemet mycket färre utlägg för utveckling. Äldre befintliga anläggningar kan göras MTP-kompatibla och integrerade i POL utan en massa programmering med hjälp av den integrerade zenon Soft Logic.

.

Som idé kan MTP jämföras med en skrivardrivrutin. Skrivaren (ett undersystem) är ansluten till en central dator som är oberoende av tillverkaren. Målet är att göra anslutningen till enheten så enkel som möjligt för att göra det möjligt att aktivera den utan fördröjning. Datorn kan lätt komma åt tjänster som “skriv ut” eller “skanna”. På liknande sätt detekterar POL tillgängliga tjänster på de enskilda modulerna via MTPS och kan komma åt dem direkt. “Koppla in och skriv ut” blir “koppla in och producera” i fabriksautomatisering och processtyrning – när allt kommer omkring kan digitalisering vara enkelt även i stor skala!

 

Alla MTP-kapabla moduler och deras statusar går att hantera via zenon Process Equipment Assembly (PEA). Detta ger en översikt av modulerna som för närvarande är integrerade i en POL och som är tillgängliga att använda.

Modularisierung_Grafik

 

MTP – modulbaserad produktion med zenon från COPA-DATA

COPA-DATA har arbetat med att förenkla processer med digitala och automatiseringslösningar i över 30 år. Idag har tekniken bakom det ett namn: MTP. Vi förlitar oss på vår omfattande erfarenhet för att kontinuerligt utveckla zenon-mjukvaruplattformen. Ni kan lita på att vi uppfyller era krav gällande modulbaserad produktion, både nu och i framtiden. När den är noga genomtänkt kan modularisering via MTP revolutionera processtillverkningssektorn och göra den konkurrenskraftig för framtiden. Hör av er till oss om ni vill veta mer om zenon.

 

 

*Source: ISBN: 978-3-89746-191-2 Modular Plants

Interested in Modular production?

Submit the form below and we will get back to you.