Overall Equipment Effectiveness

Effektivitetsökning inom industriella livsmedelsproduktion

Effektivitet i livsmedelsproduktion är ett allt viktigare tema: Nya investeringar för ökad produktionskapacitet måste planeras med omsorg, att producera "allt mer med allt mindre" kräver dagligen friska ideer. Resursförbrukning och kostnader skall sänkas, produktionen skall emellertid ge högsta kvalitet och bästa resultat.Overall Equipment Effectiveness...

White Paper

Overall Equipment Effectiveness (OEE)

1.8 MB

Produktstyrning med utgångspunkt från nyckeltal som TAK/OEE ger producerande företag tydliga fördelar: Effektiva processer, minimerade kostnader, garanterad kvalitet och uppfyllande av alla föreskrifter.