Kontakta oss

Elektronisk dataregistrering med zenon

 

Sätt stopp för papperslistor i läkemedelsproduktionen

zenon stöder elektronisk dataregistrering i läkemedelsbranschen. Inmatningar på mobila enheter ersätter manuellt hanterade papperslistor. Digitala arbetsflöden guidar användaren genom processen och gör felaktiga inmatningar, dataförluster eller ohanterlig lagring av papperslistor till något i det förgångna.Elektronisk dataregistrering med...

Solution Leaflet

Elektronisk dataregistrering med zenon

1.2 MB

Till skillnad från manuellt hanterade checklistor, vilka fortfarande används ofta – exempelvis för kvalitetsstyrning, som ett medföljande dokument för produktion eller för driftsinstruktioner – sparar elektronisk registrering tid och är mindre benägen att ge upphov till fel. Programmet "Paper on Glass” i zenon löser de här problemen. Driftpersonalen skapar inmatningar på surfplattor eller datorer och registrerar avläsningarna elektroniskt. Som ett resultat blir analyserna omedelbart tillgängliga och ett larm triggas automatiskt igång om gränsvärdena överskrids.

 

Säg hej då till pappershögarna

"Paper on Glass” programmen i zenon omfattar teknik för att elektroniskt registrera data som tidigare har registrerats manuellt på papper. Som ett resultat bearbetas säkerhetslistor eller checklistor med en dator, direkt på maskinpanelen eller via mobila enheter. Pappersbaserade listor och rapporter är därför något som hör det förflutna till, och den otympliga och utrymmeskrävande arkiveringen av papperslistor elimineras därmed. Det optimerar dataregistreringen för alla typer av testprocesser.

 

Korrekt och begriplig

Programmet för elektroniskt dataregistrering erbjuder användaren steg-för-steg-stöd under produktionsprocessen. För varje steg måste användare tillhandahålla centrala kvalitetsattribut (CQA) som kan förbises eller registreras felaktigt vid pappersbaserad dataregistrering. Nästa steg utförs först när siffrorna är inmatade och inom toleransintervallerna. Ordningen och villkoren är därmed specificerade i projekteringen. All information ges en tidsstämpel och är tillgänglig i realtid. Programmet upptäcker omedelbart inkorrekta, saknade eller ej kompletta inmatningar.

 

Snabba resultat

Med zenon är information tillgänglig så tidigt som under produktionsprocessen för den sats som för närvarande tillverkas och rapporter med kvalitetsdokumentation tillhandahålls omedelbart därefter. Som ett resultat kan produkter från satsen godkännas och marknadsföras avsevärt snabbare, vilket minskar kostnaderna och producerar förbättrad datakvalitet, transparens och korrekthet.

 

Håll koll på allt

En databas av hög kvalitet behövs för detaljerade och giltiga rapporter. Utöver rapporter om respektive satsprocesser skapar zenon ytterligare produktionsanalyser, baserade på elektroniskt registrerad data, exempelvis trender, Gantt-scheman, larm och händelselistor. Nyckelindikatorer såsom utrustningens övergripande effektivitet (OEE) och felsannolikhet (MTBF, MTTF) finns tillgängliga kontinuerligt.

zenon arbetar med ett enhetligt tidsformat i hela systemet och alla tidsstämplar synkroniseras. Även om manuella processer fortfarande krävs synkroniseras de automatiskt.

 

Upptäck fel omedelbart

Utöver datainmatning kan också sensordata läsas automatiskt via zenon. Om data registreras automatiskt finns det ingen chans att inkorrekta siffror registreras. Om en siffra överskrider en gräns får kvalitetsstyrningen automatiskt en varning.

Det är svårt och tidskrävande att analysera avvikelser i processen med pappersbaserad dokumentation. Om en siffra är specificerad i zenon inte är begriplig eller överskrider gränserna, kan användare kommentera orsaken och rätta till siffran. Den ursprungliga och den korrigerade siffran registreras med en tidsstämpel så att processen är begriplig och avvikelsen snabbt kan analyseras och korrigeras.

 

Säker arkivering

Med zenon registreras och arkiveras alla data omedelbart och säkert - med en tidsstämpel och på ett spårbart sätt. Data lagras säkert och centralt i systemet, även om en surfplatta eller dator går sönder, tappas bort eller stjäls. Ändringar av data eller raderade poster kan spåras tillbaka till ursprungliga data. Naturligtvis kommer data att krypteras och skyddas av individuella åtkomsträttigheter så att bara auktoriserade personer kan komma åt den.

 

Mer än redovisningsspårning

zenon kan interaktivt visa utbildningsdokument, instruktioner, dokumentation osv. på en surfplatta eller dator. Som sådana kan relevanta arbetsinstruktioner, utbildningsdokument eller dokumentation utfärdas i fördefinierade arbetsflöden och tillhandahålla bästa möjliga assistans för användaren. Även värdefull personalkunskap om processen kan delas som en elektronisk kronologisk händelselista med zenon, vilket är till nytta för hela teamet.

 

Enkel implementering och effektiv validering

Ingen dyr återvalidering av produktionsprocessen krävs om ett företag väljer elektronisk dataregistrering. Anledningen är att den automatiserade processen fortsätter att utföras precis som förut – samma data, samma steg, samma rapporter med samma information. Utrustning, processer eller verksamhet behöver inte ändras, trots omvandlingen.