Kontakta oss
ISO 50001:2011

ISO 50001:2011

Modern energieffektivsering
och energiledning

ISO 50001:2011 hanterar inte bara frågan om hur ett energiledningssystem ska fungera ur en teknisk synvinkel. Standarden är baserad på samma synsätt som kvalitetsledningssystem och miljöledningssystem, den så kallade PDCA-cykeln:

P = Plan

D = Do

C = Check

A= ActCommitment for Energy and Material...

IU Magazine Article

Commitment for Energy and Material Efficiency

1.1 MB

Med riktlinjer och hanteringsanvisningar skall användning av energi och andra resurser som vatten eller fossila bränslen hanteras inom en kontrollerbar och styrbar process. Ett konsekvent genomfört energiledningssystem är en process som hjälper företaget att hålla förbrukningen och kostnaderna på en rimlig nivå, utan att därvid inskränka volym eller kvalitet i produktionen. I vissa länder betyder detta även skattefördelar. Så ger t.ex. i Tyskland ett energiledningssystem enligt ISO 50001 energiskattefördelar.

 

Alla från företagsledningen till medarbetarna på anläggningen är delaktiga i processen, från överenskommelse om mål och kontroll av resultat fram till kvalificerade åtgärder. Med ISO 50001 får hela energiledningssystemet en hög betydelse inom företaget och måste integreras i hela värdekedjan.

Införande av normanpassat energiledningssystem

Den centrala punkten i den nya normen är dess PDCA-schema: "Plan-Do-Check-Act". Detta är ett tillvägagångssätt i fyra steg.

  • Planera (Plan): I första steget identifieras den aktuella situationen. Med utgångspunkt från Energy Performance Indicators (EnPIs) utarbetas fasta mål och planer.
  • Utföra (Do): Planerna i steg 1 utförs.
  • Kontrollera (Check):: Resultaten måste mätas, observeras och dokumenteras. Om målen uppnåtts och motsvarar även produktionsdata du uppsatta kraven?
  • Agera (Act): Lyckade steg måste fastställas och byggas ut över hela organisationssystemet. Korrekturåtgärderna i denna fas bildar utgångspunkt för nästa genomgång i ISO 50001 certifieringsprocessen.

De grundläggande principerna i ISO 50001-normen visar att ett fungerande energiledningssystem alltid måste mäta, samla, bearbeta och analysera förbruknings- och produktionsdata. Det centrala instrumentet är ett energidataledningssystem (EDMS), som håller koll på allt, från energiräknare fram till tydliga programrapporter.

 

Find out more about how you can accurately and reliably advance your energy management with zenon – in this article.

 

 

You can read more about ISO 50001 and zenon here:

 

ISO 50001 - Implement an Energy Data Management System with zenon

ISO 50001 in the Food & Beverage Industry

ISO 50001 in the Automotive Industry

Energy Management in the Pharmaceutical Industry