Smarta bilfabriker med zenon

Automotive Smart Automotive Factory

 

Så här kan ni använda zenon för att utrusta era bilfabriker med smarta funktioner för framtiden

zenon gör det möjligt för er att effektivt och tydligt bunta ihop enorma mängder data som skickas till alla produktionsstationer och kontrollcentra. Detta hjälper till att göra produktionsprocessen mer transparent.

 

På grund av stora datamängder och IoT tvingar digitaliseringen av bilindustrin företagen att välja bort gamla tankemönster och implementera nya tekniker. Det verkar finnas ändlöst antal alternativ för att optimera system och arbetsprocesser. Automatiserade och avsevärt nätverkade maskiner kan detektera, behandla och arkivera data på mindre än en sekund. De företag som identifierar områden med potential tidigt skaffar sig en konkurrensfördel. Det har blivit (åtminstone delvis) otänkbart att ha produktion utan automatiserade processer. En hög nivå för systemtillgänglighet, pålitlig produktivitet och maximal datasäkerhet är de viktigaste förutsättningarna för programvarulösningar som kan automatisera processerna på lång sikt. zenon kan göra just detta: mobil automation som enkelt kan integreras med befintliga system och tredje partslösningar för att optimera processen.

 

Minimera sannolikheten för fel

Ni kan använda zenons operatörsvarningar för att säkerställa förbättrad driftsäkerhet. Operatören guidas genom processer med kritiska och känsliga arbetssteg som har långtgående konsekvenser eller när denne hanterar uppgifter som utförs sällan. Detta gör operatörens manuella åtgärder mer pålitliga och minimerar riskerna som hör samman med dessa åtgärder. Kvalitets- och viktiga prestandaindikatorer förbättras och de anställdas stress minskas.

 

Gör ändringar direkt i arbetsflödet

När ni styr arbetsflödet med hjälp av zenon fungerar logiken oberoende av styrsystemet eller PLC. Bearbetningslogiken för arbetsflödet definieras med hjälp av ett grafiskt gränssnitt i zenon. Detta gör det möjligt för användaren att göra ändringar utan risk för PLC-nertid. Genom att efterleva vårt motto "ställ in parametrar istället för att programmera" så kan personal utan programmeringskunskaper göra lämpliga ändringar. Det finns inget behov av att ingripa i styrsystemet. Detta ökar flexibiliteten och systemets tillgänglighet avsevärt.  

 

Spara pengar och bevara resurser genom att nätverka

Uniform automatisering av flera system eller produktionsområden utgör alltid en rejäl utmaning. Även äldre anläggningar som har varit i drift i flera år som har använt installerad och befintliga komponenter kan enkelt konverteras. Denna utmaning kan hanteras på ett kostnadseffektivt sätt tack vare zenons höga konnektivitetsnivå. zenon har mer än 300 integrerade drivrutiner. Detta innebär att det inte finns något behov av att köpa någon ny utrustning eller skapa ytterligare gateways. I detta avseende gör zenons programvaruplattform era produktionsprocesser helt oberoende.

 

Förbättrad tydlighet tack vare uniform data

Enskilda delar av en produktionskedja drivs ofta separat när det gäller data. Varje sektion samlar in sina egna datauppsättningar. Med zenon kan ni generera enkel uniform dataanalys över alla produktionsområden. Dessa områden kan sedan justeras in perfekt i förhållande till varandra. zenons programvaruplattform erbjuder mer än tydlighet. Den skapar även en konsekvent data bas för alla och varje system som är inblandat. Detta gör det möjligt för användarna att optimera cykeltiderna.

 

Sammanfatta data snabbt och tydligt

zenon läser in data från en mängd olika källor på ett pålitligt sätt, förbehandlar denna data och konverterar den till information. Detta hjälper användaren att fatta rätt beslut för att säkerställa optimal produktion. zenons produktionscockpit avbildar tydligt många små bitar information som annars skulle vara svåra att sammanfatta. Denna information inkluderar KPI:er, energidata och larm.

 

Hantering av maskindata

zenons datahantering har till slut avslutat den era då information endast fanns tillgänglig på papper. Programvaruplattformen generera snabbare centraliserad tillgång till all relevant information. Värden arkiveras och kan visas när som helst med hjälp av sökfunktionen.

 

Digital informationsöverföring

Den dagliga skiftloggen i zenon förenklar produktionen avsevärt: informationen vidarebefordras automatiskt bland de olika arbetsskiften. Detta meddelar de anställda som arbetar i nästa skift om åtgärder som har genomförts, såsom felkorrigeringar och underhållsarbete. Omfattande integration av zenon med stora mängder maskiner och system tillsammans med produktionskedjan eliminerar den tidsödande processen av att registrera information på papper. Kombinationen av automatiskt detekterad data med manuella inmatningar förser operatörer och chefer mer information. Detta kan tjäna som bas för framtida optimering av systemet.