Automatiserad teknik med zenon

Automotive Automated Engineering

 

Så här gör zenon så att ni kan koncentrera er på viktiga arbetsuppgifter

 

Om produkterna har hög efterfrågan och produktionen är igång så finns inte mycket utrymme för tidsödande arbetsuppgifter som inte direkt bidrar till ökat värde. zenons programvaruplattform befriar er från dessa arbetsuppgifter, så att ni kan fokusera på era kärnkompetenser och själva produktionsprocessen.Automatiserad teknik med zenon

Solution Leaflet

Automatiserad teknik med zenon

1.7 MB

När ni för över digitaliseringsvisionen till verkligheten är automatiserad teknik ett måste. Här tar guideprogrammen över processerna och arbetsstegen. Användarna guidas genom alla arbetssteg som om det vore magi. Automatiserad teknik är en nödvändighet för konkurrensfördelar i produktionsbranschen, som formas av individualisering och kostnadstryck. zenon stöder er genom att ta över industriella standarduppgifter för automatisering i bilindustrin. Detta ger er möjlighet att fokusera på era kärnkompetenser och utveckla innovativa lösningar på utmaningar för den digitala eran.

 

Öka effektiviteten

Förkonfigurerade guideprogram finns redan inkluderade i zenon. Ni kan lägga till funktioner i dem manuellt efter behov. Givetvis kan även guideprogrammen skapas automatiskt. Guideprogram kan användas för att lägga till nya funktioner i zenon Editor, som är utrustad med kraftfulla automatiseringsverktyg. Detta eliminerar behovet av att upprepade gånger genomföra felbenägna uppgifter. Monotona uppgifter som att skapa identiska objekt undviker ni med zenon. Istället kan användaren fokusera på proaktiv teknik som att förbättra produktionskapaciteten och processerna. Ett exempel på ett kraftfullt guideprogram är zenons fordonsgenerator (zag). zag kan utföra många olika uppgifter, som att projektplanera processer i fordonsproduktionen. Det analyserar PLC-data och konverterar det till visualiseringar som är lätta att förstå för automatisk tilldelning av moduler. Guideprogrammet genererar felfria projekt på avsevärt kortare tid än traditionella lösningar.

 

Enkel implementering av ändringar

Mallar, såsom symboler eller datatyper, används frekvent i bilindustrin. Dessa tillämpas till systemen. zenon gör det möjligt för användarna att tillämpa dessa mallar enkelt utan problem. Ett guideprogram används också för att skapa projektelementen genom enkel konfiguration. Du kan även använda guideprogrammen i zenons programvaruplattform till att uppdatera mallarna. Objekten kan bytas ut i bakgrunden och sedan användas omedelbart. Det bästa är att, eftersom guideprogrammet tillhandahåller stöd genom processen, denna åtgärd kan genomföras av vem som helst, även de som inte har någon specifik zenon-utbildning.

 

Spara tid och undvik misstag

Data som används som grund för projektplanering hanteras frekvent i andra system, t.ex. Excel eller PLC-program. Den mellanliggande, högt involverade manuella överföringen av data kan vara felbenägen. Guideprogrammen som redan finns tillgängliga i zenon undviker felkällor från början. Detta sparar avsevärt med tid i projektplaneringsfasen.

 

Import av larm

zenons automatiseringsprogramvara gör det möjligt för dig att importera larm direkt från källan, t.ex. PLC-programmet. Larmtexten importeras in i systemet och kontrolleras i enlighet med era specifikationer. Ett guideprogram överför denna text till zenon utan fel. Detta eliminerar dubbel inskrivning av användaren.