Skontaktuj się z Ekspertem

Oprogramowanie do automatyzacji zarządza wodą i ściekami w Smart City

 

Zrównoważone zaopatrzenie i oczyszczanie dla miast i gmin

Zapewnianie zaopatrzenia w wodę, zarządzanie ściekami i uzdatnianie wody pitnej dla dużego obszaru jest ważną usługą realizowaną przez miasta i gminy. Wydajne zarządzanie zasobami jest niezbędne w celu obniżenia zużycia energii i wody oraz zapobiegania stratom wody.

 

Platforma Programowa zenon firmy COPA-DATA pomaga w optymalizacji procesów: zaopatrzenia w wodę, zarządzania ściekami i obróbki wody pitnej dla miast i regionów. Od rurociągów

i rozproszonych oczyszczalni ścieków do stacji przepompowni — zenon może przejąć zarządzanie wszystkim procesami w bardziej inteligentny sposób. Platforma oprogramowania zapewnia wsparcie w zakresie monitorowania sieci dystrybucyjnej i prognozowania nieoczekiwanych skoków zużycia wody i wymagań dotyczących konserwacji.

 

 

Niezawodne zaopatrzenie

Zapewnienie nieprzerwanych dostaw wody do mieszkańców wymaga precyzyjnego zarządzania dystrybucją i natężeniem przepływu. Analizy wykresów trendów w oprogramowaniu zenon pomagają w przewidywaniu nadmiernych szczytów zużycia wody i zapobiegają niedoborom. Personel konserwujący może pracować z poziomu centralnej dyspozytorni oraz wykonywać operacje z dowolnej lokalizacji, korzystając z interfejsu bazującego na sieci web.

 

Szybkie rozwiązywanie problemów w przypadku usterki

W przypadku wystąpienia usterki funkcja centralnej administracji alarmami powiadamia pracowników za pośrednictwem wiadomości e-mail, SMS lub komunikatu głosowego dzięki konwersji tekstu na mowę. Dodatkowo zenon podpowiada inteligentne zalecenia dotyczące kolejnych działań, pozwalające na szybkie lokalizowanie i naprawianie wycieków.

 

Predykcyjna konserwacja gwarantuje ciągłość zaopatrzenia

Predykcyjna funkcja analityczna odpowiednio wcześnie identyfikuje komponenty obiektu, które stwarzają ryzyko awarii. Konserwacja na podstawie stanu urządzeń pozwala zapobiegać nieoczekiwanym problemom i unikać przestojów w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych.

 

Skuteczne monitorowanie i kontrolowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Warunki geograficzne często utrudniają monitorowanie i kontrolowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Oprogramowanie zenon oferuje czytelne wyświetlanie w formie graficznej całej sieci i jednocześnie prezentuje podsumowanie wszystkich informacji. Szczegółowe widoki mogą obejmować poziom komponentów pojedynczego obiektu. Dane w czasie rzeczywistym mogą być wyświetlane na podstawie indywidualnych potrzeb i wyświetlają natychmiastowe informacje o sieci dystrybucyjnej. Dostęp do danych można uzyskać również online przez interfejs oparty na sieci web. Monitorowanie i sterowanie różnymi obiektami jest możliwe z dowolnej lokalizacji przy wykorzystaniu tabletów i smartfonów za pomocą zabezpieczonych połączeń.

 

Zestandaryzowane operacje i sterowanie oszczędzają czas i pieniądze

Operatorzy maszyn i urządzeń często zmuszeni są korzystania z różnego rodzaju oprogramowania w poszczególnych lokalizacjach. W przypadku przeniesienia pracowników do innych obiektów muszą oni często przechodzić szkolenia, aby zapoznać się z lokalnym systemem. Platforma Programowa zenon pomaga wypełnić luki, ponieważ umożliwia zestandaryzowanie operacji i sterowania, co pozwala zwiększyć wydajności obsługi. Przyczynia się to również do skrócenia czasu i obniżenia kosztów projektów.

 

zenon idealny dla starszych i nowych urządzeń

W fazie koncepcyjnej planowanie nowych obiektów i wdrożenia w nich systemów optymalizujących może być zrównoważone i inteligentne. Platforma oprogramowania zenon umożliwia wydajne sterowanie pompami, systemami odcinającymi, mieszadłami, systemami oczyszczania wody i systemami filtracji.

Dzięki szerokim możliwościom komunikacji oprogramowanie zenon z łatwością dopasuje się do istniejącej infrastruktury. W związku z tym nie jest konieczny zakup nowych urządzeń w starszych obiektach lub sieciach dystrybucyjnych. Ponadto zenon wspomaga płynną integrację istniejącej infrastruktury w nowym, scentralizowanym systemie sterowania obiektu lub sieci dystrybucyjnej.

 

Kompletna dokumentacja

Tworzenie dokumentacji opartej na papierowych listach kontrolnych i pisanie raportów jest czasochłonne, a także podatne na błędy. Platforma zenon posiada inteligentne funkcje umożliwiające automatyczne tworzenie dokumentacji bez użycia papieru. Dane procesowe są rejestrowane ze znacznikami czasu, a następnie archiwizowane zgodnie z wymogami prawnymi. Dodatkowymi zaletami są raporty, listy i analizy trendów, zapewniające wgląd w istotne dane operacyjne.

 

COPA-DATA & Smart City: dostarczanie inteligentnych rozwiązań w zarządzaniu wodą i ściekami

Od monitorowania operacji do podejmowania uzasadnionych decyzji — zenon wspomaga każdy aspekt współczesnej branży zarządzania wodą i ściekami dzięki płynnemu połączeniu, precyzyjnemu monitorowaniu i optymalizacji danych z codziennych operacji. Aby dowiedzieć się więcej na temat firmy COPA-DATA i na temat tego, w jaki sposób można inteligentniej projektować systemy oczyszczania i zaopatrzenia w wodę w miastach Smart City, biorąc pod uwagę kilometry rur, odległość od oczyszczalni i dużą liczbę stacji pomp, skontaktuj się z nami już dzisiaj.

Water and Waste Water Management

Fast Facts

Water and Waste Water Management

637 KB

zenon for Water and Waste Water Management

Solution Leaflet

zenon for Water and Waste Water Management

4 MB

Smart City solutions with zenon

Fact Sheet

Smart City solutions with zenon

593 KB

Success Stories