Skontaktuj się z Ekspertem

Zarządzanie budynkami i urządzeniami pomocniczymi z pomocą oprogramowania zenon

 

Większa wydajność produkcji dzięki integracji monitorowania budynków i urządzeń pomocniczych

 

 

Oprogramowanie zenon nie tylko kontroluje, monitoruje i optymalizuje proces produkcji, ale również peryferyjne urządzenia pomocnicze i budynki, ponieważ tylko przy doskonale funkcjonującym środowisku możliwa jest maksymalna optymalizacja procesu.

 Zarządzanie budynkami i urządzeniami...

Solution Leaflet

Zarządzanie budynkami i urządzeniami pomocniczymi z pomocą oprogramowania zenon

1.6 MB

Jakość produktów w przemyśle farmaceutycznym zależy nie tylko od optymalnej kontroli procesu produkcyjnego, ale również od wydajności urządzeń pomocniczych i związanych z nimi budynków, ze szczególnym uwzględnieniem instalacji energetycznych, wody chłodzącej, sprężonego powietrza lub gazu.

 

Integracja wszystkich technologii

Dzięki wielu, różnorodnym sterownikom i protokołom przemysłowym w oprogramowaniu zenon (np. OPC UA czy BACnet) możliwe jest łatwe podłączenie złożonych systemów lub istniejących urządzeń — nawet, jeśli sprzęt pomocniczy obejmuje wiele różnych technologii lub generacji.

Pozwala to na śledzenie całego systemu i pomaga wykryć i zrozumieć interakcje między poszczególnymi częściami systemu. Jego modułowa budowa i skalowalność umożliwia obsługę istniejących konfiguracji, zwiększa funkcjonalność, zapewnia niezależność sprzętową i ostatecznie zapewnia lepsze rezultaty.

 

Automatyczne alarmy

Zarządzanie alarmami w oprogramowaniu zenon zapewnia, że odpowiedzialni za nie operatorzy są natychmiast informowani o alarmach i mogą reagować na problemy tak szybko, jak to możliwe. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w zarządzaniu budynkiem, np. przy nadmiernym zużyciu energii lub różnych temperaturach, natychmiast generowane są alarmy, wstępnie przefiltrowane, a wynik jest wysyłany w wiadomości e-mail, SMS, telefonicznie lub przez VoIP do pracownika odpowiedzialnego za pracę na danej zmianie. Dzięki temu może on natychmiast zareagować i wykorzystać analizę do poprawienia błędów lub, w razie potrzeby, poprawić konfigurację w zarządzaniu budynkiem.

 

Integracja pomieszczeń czystych i innych obszarów

Każdy obszar lub indywidualny proces w firmie produkcyjnej wymaga indywidualnie opracowanych parametrów, niezależnie od tego, czy są to parametry dotyczące funkcjonalności, monitoringu, czy archiwizacji danych. Z tego powodu takie elementy jak pomieszczenia czyste tzw. clean room często nie są objęte monitoringiem i zarządzaniem budynkami produkcyjnymi. Oprogramowanie zenon umożliwia integrację wszystkich obszarów w jednym przejrzystym, całkowicie regulowanym, kompletnym systemie. Obejmuje ono chronologiczną listę zdarzeń, dzienniki testów, alarmy, archiwizację, autoryzację użytkowników, eksport danych, raporty i wiele innych. Rezultat: przejrzysta prezentacja i analiza danych, lepsze zrozumienie procesów i możliwość optymalizacji procedur w całym zakładzie produkcyjnym.

 

Mniejsze koszty energii

Zużycie energii w produkcji farmaceutycznej kryje w sobie ogromny potencjał oszczędności, który często nie jest wykorzystywany. Oprogramowanie zenon może służyć również jako System Zarządzania Danymi energetycznymi (EDMS). zenon jako system zarządzania danymi energetycznymi spełnia wymagania normy ISO 50001.Analizuje zarówno dane online (w czasie rzeczywistym) jak również archiwalne, dotyczące zużycia energii w przeszłości.  Zużycie energii całych budynków i urządzeń pomocniczych można porównać na przykład z danymi z produkcji i sprawdzić efektywność energetyczną procesów w całym zakładzie. W ten sposób można wykryć potencjał oszczędności i obniżenia kosztów.

 

Pełna zgodność

Producenci farmaceutyczni muszą spełniać surowe wymagania i podlegają obowiązkowi prowadzenie dokładnej dokumentacji prowadzonych procesów oraz obowiązkowi stałego nadzoru. Dotyczy to również clean roomów lub innych pomieszczeń, w których, przykładowo, musi panować określona temperatura lub wilgotność powietrza: Aplikacje gdzie wykorzystano z oprogramowanie zenon są zgodne z międzynarodowymi przepisami, takimi jak FDA 21 część 11 i Aneks UE 11. Ponadto oprogramowanie zenon jest konfigurowalne i dlatego spełnia wymagania oprogramowania kategorii 4 GAMP 5. Konfigurowalne systemy są bardzo solidne, zwiększają jakość procesów i zmniejszają ryzyko wystąpienia błędów, co sprawia, że walidacja i kwalifikacja systemów automatyzacyjnych zgodnie z normami jest tak prosta i efektywna, jak to możliwe, i jednocześnie obniża koszty i zmniejsza nakład wymaganych prac.