Skontaktuj się z Ekspertem
ISO 50001:2011 Profesjonalne zarządzanie energią

ISO 50001:2011 Profesjonalne zarządzanie energią

W jaki sposób niniejsza norma może pomóc redukować koszty i chronić środowisko?

Planowanie zarządzania energią nie jest wyłącznie sprawą firm zainteresowanych zmniejszeniem kosztów. Coraz więcej państw oczekuje od firm działających na ich terenie przeprowadzania audytów energetycznych oraz podejmowania kroków, których celem jest redukcje zużycia surowców oraz zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko. Od czerwca 2011 roku na świecie obowiązuje jedna norma zawierająca wytyczne i instrukcje dotyczące systematycznego zarządzania energią w celu minimalizacji zużycia energii oraz zmniejszenia niekorzystnego wpływu na środowisko: ISO 50001:2011 standard.Commitment for Energy and Material...

IU Magazine Article

Commitment for Energy and Material Efficiency

1.1 MB

Nowa norma zajęła miejsce normy ISO 16001. Strukturalnie, ISO 9001, spełnia wymagania dotyczące zarządzania jakością i ISO 14001 dla systemów zarządzania środowiskiem. Dlatego standard ten, można również łatwo zintegrować jako podstawę do dalszych systemów zarządzania.

 

Spójne zarządzanie energią według ISO 50001 pozwala na odkrycie niewykorzystanego potencjału, usprawnienie procesu oraz odpowiedniego doboru działań dotyczących zużycia energii i redukcji emisji czynników szkodliwych. Dlatego firmy implementujące normę ISO 50001 nie tylko przyczyniają się do ochrony środowiska, ale również notują zyski oraz redukcję kosztów własnych, a także – o czym nie wolno zapominać – poprawiają swój wizerunek.

Czemu służy norma ISO 50001?

Nowa norma nie tylko odpowiada na pytanie, jakie możliwości daje nam system zarządzania energią,przedstawia również konkretne dane techniczne oraz instrukcje ułatwiające poprawne wdrażanie tego systemu. Nie chodzi tu wyłącznie o decyzje ilościowe, ale o ciągłe usprawnianie procesów produkcyjnych, które optymalizowałyby zużycie energii, nie wpływając negatywnie jakość produkcji. Tak więc treść normy opiera się na systematyczności, która będzie wspierać proces wdrażania systemu.

 

Firmy, które posiadają Systemy Zarządzania Energią zgodne z ISO 50001 muszą zdefiniować i udokumentować plany spełnienia powyższych wymagań. Oczywiście, zakres zastosowania oraz ograniczenia systemu zarządzania energią należy bardzo dokładnie określić. Kierownictwo i pracownicy muszą być zaangażowani w projekt oraz odpowiedzialni za perspektywiczne przewidywanie. Planowanie obejmuje cztery kroki procesu wstępnego wdrażania oraz ich uprawomocnienie poprzez podejmowanie dodatkowych działań, które powinny mieć charakter cyklicznych audytów i stanowić część stałego procesu.

 

Więcej informacji na temat normy ISO 50001 oraz produktów zenon można znaleźć tutaj:

ISO 50001 - Implementacja Energy Data Management System z zenon

ISO 50001 w branży Food & Beverage

ISO 50001 w branży Automotive

Zarządzanie Energiąw branży Pharmaceutical